Одберете безбедно произведена храна која се продава во објекти кои исполнуваат услови за хигиенско чување на храната. Како на пример:

 • пастеризирано млеко кое се чува во малопродажбата во разладен уред или стерилизирано млеко
 • млечни производи на кои пишува дека се направени од патсеризирано млеко, во малопродажбата се изложени во разладен уред, после купувањето веднаш да се сместат во разладен уред. Внимавајте на рокот на употреба!
 • месо и месни производи чувани во разладни уреди или замрзнувачи при малопродажба. После купувањето на овие производи треба што поскоро да се стават во фрижидер и пред консумација да се обработат термички ( варење, печење, пржење).
 • јајца, без оштетена лушпа, кои се сеуште во рокот на употреба, чувани во фрижидер и добро термички обработени. Избегнувајте храна која содржи свежи јајца или недоволно термички обработени јајца
 • Одберете готова или делумно подготвена храна која е правилно чувана – складирана и во простор каде нема можност за хемиска контаминација.
 • Зеленчукот и овошјето пред употреба задолжително да се измијат со чиста безбедна вода

Свежото овошје и зеленчукот се сметаат како значајни извори на патогени микроорганизми и хемиски контаминенти. Затоа е важно овошјето и зеленчукот да се измијат со безбедна- чиста вода пред нивното конзумирање. Да се отстранат оштетените делови од овошјето или зеленчукот заради тоа што бактериите можат да навлезат на тие места..

 • Користете безбедна вода од водовод или третирајте ја односно дезинфицирајте за да стане безбедна.
 • Не користете храна со поминат рок на употреба
 • Не користете храна која веќе ги променила својата боја, мирис, вкус и изглед
 • Не ги употребувајте оштетените, надуваните и оксидираните лименки и конзерви, затоа што бактериите можат да се развиваат и во конзерви кои не се правилно конзервирани.
 • Кога купувате замрзната храна внимавајте да биде добро замрзната, однсоно да не започнал веќе процесот на одрзнување. Ова особено се однесува на сладоледи кои се продаваат во оригинално пакување, кои треба да бидат на температура под
 • 18 0С
 • Избегнувајте консумација на слатки затоа што претставуваат поволна средина за раст и размножување на разни микрорганизми