Сите информации и препораки наменети за општата популација, хроничните болни, децата и повозрасните лица,  за справување со високите температури и избегнување на несаканите последици при секојдневните активности, можете да ги добиете на овој линк