Гостување на Прим. д-р Жарко Караџовски , епидемиолог во Институтот за јавно здравје

Тема: Како вирусите влијаат на респираторните органи и на здравјето воопшто….

Превентива и  терапија…