Институтот за јавно здравје на Република Македонија последната недела во февруари ја одбележува како Недела за свесност на бременост со корисни информации, статистички податоци за здравјето и морталитетот на новороденчињата во Македонија, препораки совети за бремените жени, препораки и совети за правилно користење на контрацепција.