Одбележување на европската недела за превенција на рак на грлото на матката, од 20-26 јануари 2014

 

ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТ ЗА СОСТОЈБАТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОД СКРИНИНГ НА ГРЛО НА МАТКА КАЈ ЖЕНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВОЗРАСТ ОД 36-48 ГОДИНИ ВО 2013 ГОДИНА