Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 21.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 408 10 268 0 140 10 градинки Велес 136
2 Ветеринарен Факултет 29 6 0 0 29 6 градинки Кочани 94
3 Авицена 38 6 0 0 38 6 домови за стари лица 38
4 Биотек 33 0 0 0 33 0 градинки Скопје 97
5 Жан Митрев Клиника 39 0 0 0 39 0
6 Систина 28 0 0 0 28 0
7 МАНУ 127 1 97 0 30 1
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 702 23 365 0 337 23
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 21.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 12 3 685 110,9 24 3,9 3,5% 483 178
2 Куманово 4 423 296,5 21 14,7 5,0% 375 27
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 38 72,1 2 3,8 5,3% 33 3
5 Прилеп 2 1 206 216,1 14 14,7 6,8% 136 56
6 Тетово 4 1 165 82,6 15 7,5 9,1% 74 76
7 Струга 1 71 104,6 15 22,1 21,1% 52 4
8 Велес 3 127 191,7 8 12,1 6,3% 70 49
9 Битола 28 27,5 2 2,0 7,1% 17 9
10 Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 1 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 1 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Вкупно 23 1 9 1921 92,8 112 5,4 5,8% 1387 422
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 24018 1921 1705 2 22313 1919
1 ИЈЗ – Вирусологија 15550 1516 1000 1 14550 1515
2 Ветеринарен Факултет 653 61 0 0 653 61
3 Авицена 604 43 0 0 604 43
4 Биотек 1385 52 0 0 1385 52
5 Жан Митрев Клиника 3977 175 0 0 3977 175
6 Систина 757 30 0 0 757 30
7 МАНУ 1092 44 705 1 387 43