Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 04.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 604 100 16 0 588 100 градинки штип 16
2 ЦЈЗ Скопје 56 15 0 0 56 15 градинки прилеп
3 Авицена 136 5 0 0 136 5 градинки битола
4 Биотек 119 7 0 0 119 7 домови за стари лица
5 Жан Митрев Клиника 155 19 0 0 155 19
6 Систина 111 5 0 0 111 5
7 МАНУ 91 29 0 0 91 29
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1272 180 16 0 1256 180
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 04.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 109 1 6 1158 187,5 38 6,2 3,3% 568 552
2 Куманово 26 1 526 368,6 25 17,5 4,8% 391 110
3 Дебар 1 52 187,4 4 14,4 7,7% 47 1
4 Штип 15 142 269,6 2 3,8 1,4% 36 104
5 Прилеп 1 217 227,7 15 15,7 6,9% 171 31
6 Тетово 12 257 128,7 25 12,5 9,7% 132 100
7 Струга 1 91 134,1 20 29,5 22,0% 52 19
8 Велес 1 4 138 208,3 10 15,1 7,2% 100 28
9 Битола 1 29 28,5 2 2,0 6,9% 24 3
10 Охрид 1 25 44,6 0 0,0 0,0% 17 8
11 Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Гостивар 8 41 34,2 3 2,5 7,3% 18 20
13 Гевгелија 2 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Струмица 5 5,3 0 0,0 0,0% 2 3
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 6 0
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 41 85,5 2 4,2 4,9% 29 10
19 Пробиштип 5 32,7 0 0,0 0,0% 2 3
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 1 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 1 3 14,6 0 0,0 0,0% 0 3
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 1 14 59,7 0 0,0 0,0% 9 5
Вкупно 180 2 11 2790 134,3 149 7,2 5,3% 1632 1009
*осум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 34386 2790 4312 11 30074 2779
1 ИЈЗ – Вирусологија 20696 2059 2655 9 18041 2050
2 ЦЈЗ Скопје 300 57 0 0 300 57
3 Авицена 1150 87 0 0 1150 87
4 Биотек 2437 79 0 0 2437 79
5 Жан Митрев Клиника 4837 247 0 0 4837 247
6 Систина 1784 59 0 0 1784 59
7 МАНУ 2427 121 1657 2 770 119
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81