Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 06/07/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 628 53 0 0 628 53 8%
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 Авицена 100 9 0 0 100 9 9%
4 Биотек 134 11 0 0 134 11 8%
5 Жан Митрев Клиника 258 22 0 0 258 22 9%
6 Систина 116 10 0 0 116 10 9%
7 МАНУ 115 14 0 0 115 14 12%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 ЦЈЗ Битола 16 1 0 0 16 1 6%
10 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1367 120 0 0 1367 120 9%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 06/07/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 63 2 82 3487 564.6 139 22.5 4.0% 1407 1941
2 Куманово 4 1 805 564.2 43 30.1 5.3% 565 197
3 Дебар 6 116 417.9 4 14.4 3.4% 48 64
4 Штип 4 1 394 748.0 8 15.2 2.0% 226 160
5 Прилеп 2 283 296.9 20 21.0 7.1% 210 53
6 Тетово 14 2 30 789 395.0 58 29.0 7.4% 358 373
7 Струга 6 2 274 403.8 33 48.6 12.0% 68 173
8 Велес 2 198 298.8 13 19.6 6.6% 141 44
9 Битола 1 2 63 61.8 2 2.0 3.2% 39 22
10 Охрид 4 209 372.5 5 8.9 2.4% 24 180
11 Кавадарци 21 48.8 1 2.3 4.8% 5 15
12 Гостивар 12 2 173 144.4 12 10.0 6.9% 58 103
13 Гевгелија** 12 34.9 0 0.0 0.0% 9 3
14 Струмица 17 17.9 1 1.1 5.9% 7 9
15 Крива Паланка 17 71.1 0 0.0 0.0% 6 11
16 Радовиш 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Крушево 7 73.5 2 21.0 28.6% 2 3
18 Кочани 4 75 156.3 3 6.3 4.0% 54 18
19 Пробиштип 28 183.0 0 0.0 0.0% 11 17
20 Демир Хисар 2 23.9 0 0.0 0.0% 1 1
21 Македонски Брод 6 53.6 0 0.0 0.0% 2 4
22 Пехчево 1 6 120.2 0 0.0 0.0% 4 2
23 Берово 3 23.1 1 7.7 33.3% 2 0
24 Валандово 6 50.6 0 0.0 0.0% 4 2
25 Виница 4 20.6 0 0.0 0.0% 3 1
26 Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Кратово 5 52.3 0 0.0 0.0% 3 2
28 Свети Николе 1 47 229.1 0 0.0 0.0% 5 42
29 Кичево 1 49 85.7 1 1.7 2.0% 8 40
30 Ресен 1 122 746.1 3 18.3 2.5% 35 84
31 Неготино* 21 89.5 1 4.3 4.8% 15 5
Вкупно 120 5 125 7244 348.7 351 16.9 4.8% 3324 3569
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 69426 7244 4982 24 64444 7220
1 ИЈЗ – Вирусологија 36623 4231 3226 22 33397 4209
2 ЦЈЗ Скопје 776 150 0 0 776 150
3 Авицена 3938 491 0 0 3938 491
4 Биотек 5669 312 0 0 5669 312
5 Жан Митрев Клиника 9321 660 0 0 9321 660
6 Систина 5507 327 0 0 5507 327
7 Лаор 20 7 0 0 20 7
8 МАНУ 6350 913 1756 2 4594 911
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 125 3 0 0 125 3
11 ЦЈЗ Битола 338 65 0 0 338 65
12 Лаборатории од странство 4 4 0 0 4 4

 

image