Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 07.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 440 79 28 0 412 79
2 ЦЈЗ Скопје 24 13 0 0 24 13 градинки штип 0
3 Авицена 0 0 0 0 0 0 градинки кочани 28
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 домови за стари лица 0
5 Жан Митрев Клиника 91 7 0 0 91 7
6 Систина 66 2 0 0 66 2
7 МАНУ 81 26 0 0 81 26
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 702 127 28 0 674 127
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 07.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 67 2 4 1332 215,7 40 6,5 3,0% 572 720
2 Куманово 1 1 556 389,7 26 18,2 4,7% 391 139
3 Дебар 1 53 191,0 4 14,4 7,5% 47 2
4 Штип 33 207 393,0 2 3,8 1,0% 36 169
5 Прилеп 218 228,7 17 17,8 7,8% 174 27
6 Тетово 10 2 291 145,7 25 12,5 8,6% 139 127
7 Струга 5 103 151,8 21 31,0 20,4% 52 30
8 Велес 144 217,3 10 15,1 6,9% 104 30
9 Битола 30 29,4 2 2,0 6,7% 25 3
10 Охрид 6 37 65,9 0 0,0 0,0% 17 20
11 Кавадарци 6 13,9 1 2,3 16,7% 4 1
12 Гостивар 1 50 41,7 3 2,5 6,0% 19 28
13 Гевгелија 6 17,4 0 0,0 0,0% 4 2
14 Струмица 5 5,3 1 1,1 20,0% 2 2
15 Крива Паланка 7 29,3 0 0,0 0,0% 6 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 2 53 110,5 2 4,2 3,8% 29 22
19 Пробиштип 2 7 45,7 0 0,0 0,0% 2 5
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 3 0
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 3 25,3 0 0,0 0,0% 1 2
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 3 31,4 0 0,0 0,0% 2 1
28 Свети Николе 3 14,6 0 0,0 0,0% 1 2
29 Кичево 3 5,2 0 0,0 0,0% 2 1
30 Неготино* 16 68,2 0 0,0 0,0% 9 7
Вкупно 127 3 7 3152 151,7 156 7,5 4,9% 1653 1343
*9 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 37027 3152 4556 20 32471 3132
1 ИЈЗ – Вирусологија 22239 2292 2899 18 19340 2274
2 ЦЈЗ Скопје 348 81 0 0 348 81
3 Авицена 1356 110 0 0 1356 110
4 Биотек 2606 81 0 0 2606 81
5 Жан Митрев Клиника 5128 268 0 0 5128 268
6 Систина 1972 72 0 0 1972 72
7 МАНУ 2623 167 1657 2 966 165
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
По општини активнио случаи Скопје заклучно со вчерашните случаи
Чаир 168
Центар 64
Бутел 63
Гази Баба 58
Аеродром 57
Сарај 55
Карпош 45
Кисела Вода 35
Арачиново 23
Студеничани 19
Илинден 18
Ѓорче Петров 18
Шуто Оризари 17
Петровец 6
Чучер Сандево 3
Сопиште 2
странец 2