Гостување на Прим. д-р Жарко Караџовски, епидемиолог во Институтот за јавно здравје

Тема: Последици од поплавите по човековото здравје