Истражете ги клучните проблеми

Дознајте како ракот нė засега сите и како сите може да влијаеме врз намалување на инциденцата.

 

rak1

Еднаквост во пристап на грижа од рак

 

Без разлика кои сме или каде живееме, сите ние заслужуваме пристап до точни информации за ракот и квалитетни услуги во превенција, дијагноза, третман и поддршка.

rak2

Превенција и намалување на ризик

Повеќе од една третина од канцерите се превентабилни, тоа значи дека може да влијаеме врз намалување на ризикот

rak3

 

Свесност, разбирање, митови и дезинформации

Пристапот до податоците и знаењето за рак, нė прави сите многу посилни.

rak4

Активности на владата и одговорности

Владите можат да влијаат на многу нивоа за спречување и намалување на ракот.

rak5

Над физичкото: психичко и емоционално влијание

Влијанието на ракот оди подалеку од физичкото здравје, влијаејќи на менталната и емоционалната благосостојба на пациентите и нивните старатели.

rak6

Спасувајќи животи, штеди пари

 

Финансиската состојба на нациите, поединците и семејствата има огромно влијание врз одржливиот економски и човечки развој. Со фокусирање на спасување животи, можеме да заштедиме и пари.

rak7

Намалување на јазот во знаењата

 

Недостигот од квалификувани здравствени работници е една од најголемите бариери во обезбедувањето квалитетна грижа за ракот.

rak8

Да работиме заедно како едно

 

Со здружување на силите, помагаме да се зајакнат напорите кои стимулираат моќно застапување, акција и одговорност на секое ниво.

 

https://www.worldcancerday.org/about/2022-2024-world-cancer-day-campaign

 

Подготвил: Оддел за здравствена промоција и следење на болести