Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација (Оддел за здравсвена статистика и публицистика)

Регистар за рак во Република Северна Македонија

РЕГИСТАР ЗА ШЕЌЕРНА БОЛЕСТ 2020

СПЕЦИJАЛИСТИЧКИ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИJА 2020 

РЕГИСТАР ЗА ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 

Болнички морбидитет во Република С.Македонија 2020

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2020

 

 

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019,

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 1

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 2

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 3

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 4

АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2019, ДЕЛ 5

Извештај за ментални растројства во Република Северна Македонија, 2019

Морталитет во Република Северна Македонија,2019

КАДАР ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО Р.С.МАКЕДОНИJА, 2019