Семинари на тема: „ХПВ ВАКЦИНА ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА РАКОТ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА – ПРЕДРАСУДИ ИЛИ ВИСТИНА”? се наменети за лекарите од општа пракса и лекарите од превентивните тимови.

VI–от семинар е закажан на 20.09.2011 година во 14:00 часот, „Зграда на општина Охрид”- сала за состаноци.

Семинарите се акредитирани

Организатори – Министерство за здравство и Институт за јавно здравје на РМ.