СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА 2018

СВЕТСКО МОТО: ПРИРОДАТА ЗА ВОДАТА – ОДГОВОРОТ Е ВО ПРИРОДАТА“

                                          

 

                                                                    А Г Е Н Д А

Одбележување на Светскиот ден на водата 23.03.2017 година (петок) со:

 

МУЛТИМЕДИЈАЛЕН НАСТАН

СРЕЌЕН СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА

Организатори: Институт за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗРМ)  и  „КАТ“ Продукција-Скопје

Време на одржување – 23.03.2018 година – од 10-14 часот

Место – Младински Културен Центар – МКЦ (простор надвор и внатре)

Публика – Посетители/публика: Ученици од основни и средни училишта, учесници во работилниците и организирани посети, Студенти (Медицински и Градежен факултет),  пензионери  (Сојуз на пензионери) и веќе традиционални посетители на нашата манифестација …

 10,00-10,30              Поставување на штандови, банери, флаери и друг рекламен материјал на производителите што се вклучени во Настанот и на Институтот за јавно здравје на РМ на почетокот

10,30                       Најава за отпочнување на централниот настан по повод Светскиот ден на водата во РМ со отварање на поставената Изложба на Тема „ВОДА-КАКО ДА/КАКО НЕ“

11,00-12,000             На Штандовите на производителите и ИЈЗРМ

11,30-13,00               Одржување на Креативни работилници – внатре

12,30-13.00               Прес на ИЈЗРМ

13,00-14.00               Водител и децата учесници на работилниците/презентирање на сработеното на настанот.

Цело време анимација со музика и ДИ-Џеј