• 02.02.2024

Njohuri themelore për HACCP në "Vezë Sharri"


Më datë 1.2.2024 (e enjte), përfaqësues të Institutit të Shëndetit Publik të RMV-së, Prof. d-r. Gordana Ristovska, Prof. d-r. Mihaill Danev dhe D-r. Xhansun Bukovec mbajtën një trajnim për njohuritë themelore për HACCP për punonjësit e SHBPT "Vezë Sharri" një brend me renome për prodhimin e ushqimit. 

ISHPRMV vazhdon me trajnime për zbatimin e stabdardeve në fushën e sigurisë së ushqimit, НАССР dhe promovimit të shëndetit të popullatës.