Видео:Каков е квалитетот на водата во природните езера во Македонија?

Сител ТВ, 4.8.2022

Доц. д-р Мирјана Димовска,ИЈЗ