Состојба со COVID-19 во Северна Македонија и светот

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 14.09-20.09.2020

Тестирани се вкупно 9.661 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, зголемување од 15.7% во однос на минатата недела. Регистриран e  951 нов позитивен случај од 29 градови во државата (Табела 1) со зголемување од 34,9% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=261; 27,4%), а највисока неделна инциденца е регистрирана во Кочани – 154,3/100.000 (Картограм 1).

 

Табела 1.  Дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 14.09-20.09.2020

ЦЈЗ/ПЕ Број на заболени Починати
Скопје 261 7
Куманово 92 4
Тетово 76 3
Кочани 74 2
Струмица 72 6
Прилеп 56 3
Гостивар 51 4
Штип 27 3
Битола 27 2
Кичево 21 1
Велес 21 1
Струга 20 5
Радовиш 19
Гевгелија 18
Делчево* 19 3
Кавадарци 13
Крива Паланка 13 1
Берово 11
Охрид 11
Дебар 8 1
Пробиштип 7
Свети Николе 7 1
Ресен 7
Македонски Брод 7
Валандово 6
Виница 4 1
Крушево 2  
Демир Хисар 1  
Вкупно 951 48

* 3 случаи од Македонска Каменица

 

 

 

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, 14.09-20.09.2020, Р.С. Македонија

map1

 

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=213, 22,4%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 50-59 (n=176; 18,5%), 30-39 (n=173; 18,2%), 40-49 (n=149; 15,7%) и 20-29 (n=147; 15,5%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=37; 3,9%) и 10-19 години (n=56; 5,9%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 446 (46,9%) лица од женски и 505 (53,1%) од машки пол.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=907; 95,4%), регистрирани се 80 (8,4%) хоспитализирани (намалување од 37,0% во споредба со минатата недела), а кај 268 (28,2%) лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Од вкупниот број на нови случаи, 313 (32,9%) имаат контакт со потврден случај. Регистрирани се 33 лица со историја на патување (во последни 14 дена).

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 636 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 48 смртни случаи од 17 градови (Табела 1), зголемување од 77,8% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 32 лица биле над 60 години, 8 на возраст од 50-59, 4 од 40-49 години, 3 од 20-29 и еден случај од 30-39 години. Од починатите 42 лица биле хоспитализирани. Коморбидитети се регистрирани кај 35 починати лица.

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 20.09.2020, пријавени се вкупно 16.779 случаи на COVID-19 (I=810,9/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово и Штип, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Штип, Дебар, Куманово, Македонски Брод, Тетово, Скопје и Гостивар. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 2).

Табела 2. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ Вкупно Инциденца /100 000 Умрени (вкупно) Морталитет/100 000 Леталитет
Вкупно 16.779 810,9 701 33,9 4,2%
Скопје 6584 1066.0 257 41.6 3.9%
Куманово 1698 1190.0 68 47.7 4.0%
Тетово 1381 691.3 84 42.1 6.1%
Штип 1232 2339.0 27 51.3 2.2%
Гостивар 907 757.3 48 40.1 5.3%
Струга 647 953.6 58 85.5 9.0%
Прилеп 618 648.4 37 38.8 6.0%
Охрид 405 721.8 18 32.1 4.4%
Свети Николе 316 1540.6 2 9.8 0.6%
Кичево 311 544.2 15 26.2 4.8%
Велес 309 466.4 15 22.6 4.9%
Дебар 276 994.4 14 50.4 5.1%
Битола 272 266.9 8 7.8 2.9%
Кочани 264 550.3 6 12.5 2.3%
Кавадарци 215 499.6 2 4.6 0.9%
Струмица 175 184.8 10 10.6 5.7%
Ресен 160 978.5 5 30.6 3.1%
Делчево*** 145 603.1 6 25.0 4.1%
Гевгелија** 107 311.1 0 0.0 0.0%
Пробиштип 104 679.7 0 0.0 0.0%
Виница 98 504.5 3 15.4 3.1%
Крива Паланка 96 401.4 3 12.5 3.1%
Македонски Брод 91 812.7 5 44.7 5.5%
Берово 84 646.0 2 15.4 2.4%
Радовиш 71 217.7 2 6.1 2.8%
Демир Хисар 61 728.2 2 23.9 3.3%
Неготино* 49 208.8 2 8.5 4.1%
Пехчево 42 841.2 0 0.0 0.0%
Кратово 24 250.8 0 0.0 0.0%
Крушево 20 209.9 2 21.0 10.0%
Валандово 17 143.4 0 0.0 0.0%

*11 лица се од Демир Капија  **8 лица се од Дојран, 14 од Богданци, 12 странски државјани ***30 случаи се од Македонска Каменица

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Штип  со 2.339,0 на 100.000 жители, Свети Николе (1.540,6/100.000), Куманово (1.190,0/100.000) и Скопје (1.066,0/100.000) , додека инциденца со над 500 заболени на 100.000 жители е регистрирана во Дебар, Ресен, Струга, Пехчево, Македонски Брод, Гостивар, Демир Хисар, Охрид, Тетово, Пробиштип, Прилеп, Берово, Делчево, Кочани, Кичево и Виница (Табела 2, Картограм 2).

Картограм 2. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

map2

 

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 8.524 машки и 8.255 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 822,4/100.000, додека кај женските 799,4/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 99 години (просек – 44,2 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 3.714 (22,1%) со инциденца од 969,0/100.000, а највисока специфична инциденца од 1121,4/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (3.118 заболени). Најниска инциденца од 256,5 и 324,1 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 587 и 811 случаи соодветно (Графикон 1).

 

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=16.779)

g1

 

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран на 26.02.2020. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=243) е регистриран на 17.07.2020 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според ден на лабораториска дијагностика и начин на стекнување на болеста, 2020 година (n=16.779)

g2

 

Од 11-тата недела во 2020 континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Пикот е достигнат во 28-мата недела (n=1.074) (Графикон 3).

Графикон 3.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според недела на лабораториска дијагностика, 2020 година (n=16.779)

g3

 

 

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=16.715; 99,6%), 19,1% (n=3.206) се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите биле/се на домашно лекување, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Според извештаите од болниците кои пристигнаа до ИЈЗ (КИБФС, ГОБ 8-ми Септември, ИБЗД Козле, Клинички болници Штип, Тетово и Битола, Општи болници Прилеп, Куманово, Охрид, Гостивар, Струга, Струмица, Велес, УК за гинекологија и акушерство и Клиника на Аџибадем Систина и Zhan Mitrev Clinic), моментално се хоспитализирани 326 лица, а од нив 84 се на кислородна поддршка и 12 на инвазивна/неинвазивна механичка вентилација.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (65,6%), малаксаност (42,9%), кашлица (38,6%), главоболка (15,4%), болка во грло (14,9%), ослабен осет за мирис и/или вкус (11,7%), треска (11,5%) и отежнато дишење (10,7%).

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=16.715; 99,6%), кај 4.321 или 25,8% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=16.715; 99,6%), пријавени се 148 (0,9%) случаи кај бремени жени, од кои 40 биле хоспитализирани во текот на болеста. Шеесет и три од регистрираните се асимптоматски случаи.

Во однос на коморбидитети, од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=16.715; 99,6%), кај 5.032 (30,0%) лица се присутни хронична/и здравствени состојби, од кои 3.482 лица имаат кардиоваскуларна болест, 1.377 дијабет, 720 се со хронична белодробна болест и 917 со други хронични болести. Од хоспитализираните случаи, кај 1.893 (59,0%) се присутни коморбидитети.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=16.715; 99,6%), регистрирани се 926 (5,5%) случај на заболување меѓу здравствени работници.

Регистрирани се 701 смртен случај (Лт = 4,2%).  Во однос на дата на смрт најголем број на смртни случаи се регистрирани на 19.06.2020 и 27.06.2020 година (n=12), а според недела на пријавување во тек на 25-тата недела (n=54) (Графикон 4). Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=507) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 132,3/100.000 жители. Регистрирани се 440 смртни случаи кај лица од машки и 261 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 561 (80,0%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=423), дијабет (n=199) и белодробна болест (n=102). Регистрирани се три смртни случаи кај бремени жени и шест смртни случаи кај здравствени работници. Четириесет и девет (6,7%) од пријавените случаи починале во вонболнички услови, а останатите 652 (93,0%) починале за време на хоспитализација.

Графикон 4.  Дистрибуција на смртни случаи од COVID-19 во С. Македонија според дата на смрт, 2020 година (n=701)

g4

 

 

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=16.715; 99,6%), 423 (2,5%) се импортирани, од нив 8 лица се детектирани на точка на влез, а последниот импортиран случај е регистриран на 20.09.2020. Вкупно 6.921 лица (41,2%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02.2020 до 20.09.2020 тестирани се вкупно 176.010 материјали (детектирани 16.779 позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 (Табела 3). Со ова во Р. С. Македонија се направени 85.066 тестови на 1.000.000 жители.

Табела 3. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=176.017)*

Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
ВКУПНО 176.017 16.779 4.982 24 171.035 16.755
ИЈЗ – Вирусологија 75.807 9.188 3.226 22 72.581 9.166
ЦЈЗ Скопје 2.416 283 0 0 2.416 283
Авицена 16.473 1.233 0 0 16.473 1.233
Биотек 17.364 830 0 0 17.364 830
Жан Митрев Клиника 23.285 1.542 0 0 23.285 1.542
Систина 18.455 873 0 0 18.455 873
Лаор 1.581 89 0 0 1.581 89
МАНУ 12.684 1.978 1.756 2 10.928 1.976
Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
Судска медицина 610 7 0 0 610 7
ЦЈЗ Битола 4.397 518 0 0 4.397 518
КИБФС 957 117 0 0 957 117
ГАК 915 29 0 0 915 29

*7 лица се лабораториски потврдени во странство

Според исходот од заболувањето, 2.129 лица (12,7%) се активни случаи, 13.949 случаи (83,1%) се водат како оздравени (846 од нив се здравствени работници и 121 се бремена жена), испишани од болница, со 2 негативни теста по домашното лекување или по новиот алгоритам (Табела 4, Графикон 5). Од случаите кои се водат како оздравени, 2.112 (15,9%) биле хоспитализирани додека останатите 11.736 (84,1%) биле на домашно лекување.

Графикон 5.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=16.779)

g5

 

Табела 4. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=16.779)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 584 5.744 257 6.585
Куманово 206 1.423 68 1.697
Тетово 173 1.124 84 1.381
Штип 63 1.142 27 1.232
Гостивар 110 749 48 907
Струга 62 527 58 647
Прилеп 131 450 37 618
Охрид 47 340 18 405
Свети Николе 19 295 2 316
Кичево 38 258 15 311
Велес 36 258 15 309
Дебар 36 226 14 276
Битола 64 200 8 272
Кочани 104 154 6 264
Кавадарци 33 180 2 215
Струмица 106 59 10 175
Ресен 13 142 5 160
Делчево 65 44 6 115
Пробиштип 22 82 104
Виница 24 71 3 98
Крива Паланка 31 62 3 96
Македонски Брод 12 74 5 91
Гевгелија 54 31 85
Берово 26 56 2 84
Радовиш 23 46 2 71
Демир Хисар 2 57 2 61
Пехчево 11 31 42
Неготино 2 34 2 38
Македонска Каменица 11 19 30
Кратово 4 20 24
Крушево 3 15 2 20
Валандово 8 9 17
Богданци 5 9 14
Демир Капија 11 11
Дојран 1 7 8
ВКУПНО 2.129 13.949 701 16.779

 

 

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

Според категоризацијата на ризикот од СЗО, се проценува дека:

 • Скопје, Куманово и Кочани се во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).
 • Тетово, Струмица, Прилеп и Гостивар се во фаза 3 (локализирана трансмисија).
 • Останатиот дел од Република Северна Македонија е во фаза 2 (спорадични случаи).

 

На Табела 5 е даден моментален приказ на активните случаи по општини во региони во кои се регистрира широко-распространета трансмисија во заедницата.

Табела 5. Активни случаи од COVID-19 по општини, Скопје, Куманово и Кочани (n=893)

Град/ општина Активни случаи Град/ општина Активни случаи
Скопје 583 Куманово 206
Аеродром 86 Куманово 200
Центар 78 Липково 5
Гази Баба 74 Старо Нагоричане 1
Карпош 70 Кочани 104
Чаир 64 Кочани 95
Кисела Вода 52 Чешиново – Облешево 9
Ѓорче Петров 37
Бутел 33
Шуто Оризари 17
Сарај 16
Илинден 15
Студеничани 11
Арачиново 9
странец 6
Петровец 6
Сопиште 3
Чучер Сандево 3
Зелениково 2
нерапсределен 1

 

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 20.09.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво30.675.675

Број на смртни случаи на глобално ниво954.417

 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 15.466.584
  • Смртни случаи – 837
 • Регион на СЗО Југоисточна Азија
  • Потврдени случаи – 6.462
  • Смртни случаи – 700
 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 5.853
  • Смртни случаи – 802
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 215.733
  • Смртни случаи – 641
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.397
  • Смртни случаи – 757
 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 905
  • Смртни случаи – 12.667

 

 

 

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало во земја со висок ризик или среден ризик или имал контакт со потврден случај да се упатува да се јават на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 21.09.2020

 

Оддел за епидемиологија на заразни болести

Институт за јавно здравје