Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 10.8.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 814 58 0 0 814 58 7%
2 ЦЈЗ Скопје 24 0 0 0 24 0 0%
3 Авицена 161 7 0 0 161 7 4%
4 Биотек 202 12 0 0 202 12 6%
5 Жан Митрев Клиника 191 13 0 0 191 13 7%
6 Систина 255 9 0 0 255 9 4%
8 МАНУ 128 20 0 0 128 20 16%
9 Судска медицина 8 0 0 0 8 0 0%
10 ЦЈЗ Битола 68 19 0 0 68 19 28%
11 КИБФС 24 3 0 0 24 3 13%
12 ГАК 10 0 0 0 10 0 0%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1885 141 0 0 1885 141 7%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 10.8.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 39 1 60 5207 843,0 218 35,3 4,2% 3832 1157
2 Куманово 10 7 1173 822,1 57 39,9 4,9% 850 266
3 Дебар 219 789,0 7 25,2 3,2% 84 128
4 Штип 23 988 1875,7 18 34,2 1,8% 628 342
5 Прилеп 1 4 346 363,0 24 25,2 6,9% 284 38
6 Тетово 8 3 1099 550,2 74 37,0 6,7% 850 175
7 Струга 6 15 485 714,8 45 66,3 9,3% 289 151
8 Велес 1 238 359,2 13 19,6 5,5% 199 26
9 Битола 3 169 165,8 6 5,9 3,6% 87 76
10 Охрид 2 3 301 536,5 9 16,0 3,0% 217 75
11 Кавадарци 7 126 292,8 1 2,3 0,8% 28 97
12 Гостивар 13 35 585 488,4 28 23,4 4,8% 272 285
13 Гевгелија** 25 72,7 0 0,0 0,0% 11 14
14 Струмица 41 43,3 3 3,2 7,3% 13 25
15 Крива Паланка 2 29 121,3 0 0,0 0,0% 14 15
16 Радовиш 1 36 110,4 1 3,1 2,8% 24 11
17 Крушево 2 16 167,9 2 21,0 12,5% 11 3
18 Кочани 3 115 239,7 4 8,3 3,5% 85 26
19 Пробиштип 1 1 64 418,3 0 0,0 0,0% 46 18
20 Демир Хисар 3 47 561,1 1 11,9 2,1% 13 33
21 Македонски Брод 3 1 55 491,2 2 17,9 3,6% 11 42
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 1 9 69,2 1 7,7 11,1% 3 5
24 Валандово 7 59,1 0 0,0 0,0% 6 1
25 Виница 3 36 185,3 0 0,0 0,0% 4 32
26 Делчево*** 5 20,8 1 4,2 20,0% 1 3
27 Кратово 1 2 15 156,8 0 0,0 0,0% 12 3
28 Свети Николе 1 13 244 1189,5 0 0,0 0,0% 141 103
29 Кичево 18 5 219 383,2 9 15,7 4,1% 77 133
30 Ресен 1 146 892,9 4 24,5 2,7% 131 11
31 Неготино* 32 136,4 1 4,3 3,1% 19 12
Вкупно 141 1 161 12083 581,6 529 25,5 4,4% 8248 3306
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци
***4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 117475 12083 4982 24 112493 12059
1 ИЈЗ – Вирусологија 57544 6786 3226 22 54318 6764
2 ЦЈЗ Скопје 1525 185 0 0 1525 185
3 Авицена 8460 915 0 0 8460 915
4 Биотек 9638 521 0 0 9638 521
5 Жан Митрев Клиника 15690 1141 0 0 15690 1141
6 Систина 10771 604 0 0 10771 604
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 9669 1434 1756 2 7913 1432
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 347 7 0 0 347 7
11 ЦЈЗ Битола 2006 307 0 0 2006 307
12 КИБФС 558 58 0 0 558 58
13 ГАК 382 13 0 0 382 13
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6