Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 21.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 217 42 0 0 217 42 19%
2 ЦЈЗ Скопје 34 3 0 0 34 3 9% докажан во Србија – 1 (Куманово)
3 Авицена 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 Биотек 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
5 Жан Митрев Клиника 106 5 0 0 106 5 5%
6 Систина 119 13 0 0 119 13 11%
7 МАНУ 189 26 0 0 189 26 14%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 665 89 0 0 665 89 13%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 21.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 36 5 9 2534 410,3 87 14,1 3,4% 726 1721
2 Куманово 2 694 486,4 36 25,2 5,2% 417 241
3 Дебар 82 295,4 4 14,4 4,9% 48 30
4 Штип 8 30 275 522,1 4 7,6 1,5% 83 188
5 Прилеп 231 242,3 19 19,9 8,2% 194 18
6 Тетово 4 2 1 538 269,3 40 20,0 7,4% 172 326
7 Струга 10 180 265,3 26 38,3 14,4% 54 100
8 Велес 2 1 167 252,0 11 16,6 6,6% 123 33
9 Битола 2 42 41,2 2 2,0 4,8% 27 13
10 Охрид 13 1 112 199,6 3 5,3 2,7% 17 92
11 Кавадарци 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Гостивар 1 1 4 83 69,3 8 6,7 9,6% 25 50
13 Гевгелија** 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Струмица 1 10 10,6 1 1,1 10,0% 3 6
15 Крива Паланка 11 46,0 0 0,0 0,0% 6 5
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 1 6 63,0 1 10,5 16,7% 2 3
18 Кочани 2 1 61 127,2 2 4,2 3,3% 32 27
19 Пробиштип 1 1 13 85,0 0 0,0 0,0% 3 10
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Пехчево 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Свети Николе 2 16 78,0 0 0,0 0,0% 2 14
29 Кичево 8 14,0 0 0,0 0,0% 3 5
30 Ресен 6 65 397,5 1 6,1 1,5% 0 64
31 Неготино* 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Вкупно 90 9 48 5196 250,1 247 11,9 4,8% 1974 2975
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 51885 5194 4981 24 46904 5170
1 ИЈЗ – Вирусологија 28164 3170 3225 22 24939 3148
2 ЦЈЗ Скопје 754 146 0 0 754 146
3 Авицена 2646 326 0 0 2646 326
4 Биотек 4220 185 0 0 4220 185
5 Жан Митрев Клиника 7111 432 0 0 7111 432
6 Систина 3576 180 0 0 3576 180
7 МАНУ 4608 672 1756 2 2852 670
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
9 Судска медицина 51 2 0 0 51 2

 

 PDF