Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 22.5.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 462 12 247 0 215 12 градинки Велес 153
2 Ветеринарен Факултет 28 2 0 0 28 2 градинки Кочани 2
3 Авицена 38 3 0 0 38 3 градинки Куманово 45
4 Биотек 37 0 0 0 37 0 домови за стари лица 47
5 Жан Митрев Клиника 38 3 0 0 38 3 градинки Скопје 108
6 Систина 22 0 0 0 22 0
7 МАНУ 119 0 108 0 11 0
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 744 20 355 0 389 20
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 22.5.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 16 1 4 701 113,5 25 4,0 3,6% 487 189
2 Куманово 2 3 425 297,9 21 14,7 4,9% 378 26
3 Дебар 51 183,8 4 14,4 7,8% 47 0
4 Штип 38 72,1 2 3,8 5,3% 33 3
5 Прилеп 2 5 208 218,2 14 14,7 6,7% 141 53
6 Тетово 6 165 82,6 15 7,5 9,1% 80 70
7 Струга 71 104,6 15 22,1 21,1% 52 4
8 Велес 4 127 191,7 8 12,1 6,3% 74 45
9 Битола 2 28 27,5 2 2,0 7,1% 19 7
10 Охрид 21 37,4 0 0,0 0,0% 15 6
11 Кавадарци 5 11,6 1 2,3 20,0% 4 0
12 Гостивар 21 17,5 2 1,7 9,5% 15 4
13 Гевгелија 4 11,6 0 0,0 0,0% 4 0
14 Струмица 3 3,2 0 0,0 0,0% 2 1
15 Крива Паланка 6 25,1 0 0,0 0,0% 5 1
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 3 31,5 1 10,5 33,3% 2 0
18 Кочани 31 64,6 2 4,2 6,5% 29 0
19 Пробиштип 2 13,1 0 0,0 0,0% 2 0
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 2 17,9 0 0,0 0,0% 2 0
22 Пехчево 3 60,1 0 0,0 0,0% 2 1
23 Берово 1 7,7 0 0,0 0,0% 0 1
24 Валандово 1 8,4 0 0,0 0,0% 1 0
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 2 1
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 2 20,9 0 0,0 0,0% 1 1
28 Свети Николе 1 4,9 0 0,0 0,0% 0 1
29 Кичево 2 3,5 0 0,0 0,0% 2 0
30 Неготино* 10 42,6 0 0,0 0,0% 7 3
Вкупно 20 1 24 1941 93,8 113 5,5 5,8% 1411 417
*седум заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 24762 1941 2060 2 22702 1939
1 ИЈЗ – Вирусологија 16012 1528 1247 1 14765 1527
2 Ветеринарен Факултет 681 63 0 0 681 63
3 Авицена 642 46 0 0 642 46
4 Биотек 1422 52 0 0 1422 52
5 Жан Митрев Клиника 4015 178 0 0 4015 178
6 Систина 779 30 0 0 779 30
7 МАНУ 1211 44 813 1 398 43