Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 26/06/2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 527 85 0 0 527 85 16%
2 ЦЈЗ Скопје 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
3 Авицена 95 9 0 0 95 9 9%
4 Биотек 125 14 0 0 125 14 11%
5 Жан Митрев Клиника 171 20 0 0 171 20 12%
6 Систина 134 16 0 0 134 16 12%
7 МАНУ 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
8 Судска медицина 4 0 0 0 4 0 0%
9 ЦЈЗ Битола 30 6 0 0 30 6 20%
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1086 150 0 0 1086 150 14%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 26/06/2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 93 3 21 2893 468.4 99 16.0 3.4% 863 1931
2 Куманово 7 732 513.0 38 26.6 5.2% 418 276
3 Дебар 89 320.7 4 14.4 4.5% 48 37
4 Штип 3 3 306 580.9 6 11.4 2.0% 119 181
5 Прилеп 4 2 246 258.1 19 19.9 7.7% 204 23
6 Тетово 12 6 3 640 320.4 49 24.5 7.7% 217 374
7 Струга 3 196 288.9 26 38.3 13.3% 56 114
8 Велес 173 261.1 12 18.1 6.9% 131 30
9 Битола 1 1 46 45.1 2 2.0 4.3% 29 15
10 Охрид 9 149 265.6 4 7.1 2.7% 20 125
11 Кавадарци 14 32.5 1 2.3 7.1% 5 8
12 Гостивар 3 104 86.8 8 6.7 7.7% 33 63
13 Гевгелија** 10 29.1 0 0.0 0.0% 6 4
14 Струмица 14 14.8 1 1.1 7.1% 3 10
15 Крива Паланка 15 62.7 0 0.0 0.0% 6 9
16 Радовиш 4 12.3 0 0.0 0.0% 4 0
17 Крушево 6 63.0 1 10.5 16.7% 2 3
18 Кочани 1 67 139.7 2 4.2 3.0% 35 30
19 Пробиштип 14 91.5 0 0.0 0.0% 5 9
20 Демир Хисар 1 11.9 0 0.0 0.0% 1 0
21 Македонски Брод 3 26.8 0 0.0 0.0% 2 1
22 Пехчево 5 100.1 0 0.0 0.0% 3 2
23 Берово 2 15.4 0 0.0 0.0% 1 1
24 Валандово 6 50.6 0 0.0 0.0% 2 4
25 Виница 3 15.4 0 0.0 0.0% 3 0
26 Делчево 1 4.2 1 4.2 100.0% 0 0
27 Кратово 4 41.8 0 0.0 0.0% 3 1
28 Свети Николе 24 117.0 0 0.0 0.0% 2 22
29 Кичево 8 24 42.0 1 1.7 4.2% 3 20
30 Ресен 5 94 574.9 3 18.3 3.2% 1 90
31 Неготино* 1 21 89.5 0 0.0 0.0% 11 10
Вкупно 150 9 30 5906 284.3 277 13.3 4.7% 2236 3393
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 57895 5903 4981 24 52914 5881
1 ИЈЗ – Вирусологија 30840 3545 3225 22 27615 3523
2 ЦЈЗ Скопје 776 148 0 0 776 148
3 Авицена 3125 395 0 0 3125 395
4 Биотек 4821 218 0 0 4821 218
5 Жан Митрев Клиника 7978 534 0 0 7978 534
6 Систина 4343 238 0 0 4343 238
7 МАНУ 5088 727 1756 2 3332 725
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
9 Судска медицина 90 3 0 0 90 3
10 ЦЈЗ Битола 79 14 0 0 79 14
image (11)