Тема: 76% ОД СМРТНИТЕ СЛУЧАИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ РЕЗУЛТАТ НА РАК ИЛИ СРЦЕВИ И МОЗОЧНИ УДАРИ

Научен сор. д-р сци Игор Спироски – специјалист по хигиена и здравствена екологија

Извор: Сител ТВ