Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 20.6.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 346 51 0 0 346 51 15%
2 ЦЈЗ Скопје 13 1 0 0 13 1 8%
3 Авицена 90 10 0 0 90 10 11%
4 Биотек 130 3 0 0 130 3 2%
5 Жан Митрев Клиника 60 2 0 0 60 2 3%
6 Систина 0 0 0 0 #DIV/0!
7 МАНУ 137 34 0 0 137 34 25%
8 Судска медицина 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 776 101 0 0 776 101 13%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 20.6.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје 57 1 11 2498 404,4 82 13,3 3,3% 717 1699
2 Куманово 13 2 692 485,0 36 25,2 5,2% 417 239
3 Дебар 1 82 295,4 4 14,4 4,9% 48 30
4 Штип 3 267 506,9 4 7,6 1,5% 53 210
5 Прилеп 231 242,3 19 19,9 8,2% 194 18
6 Тетово 19 10 534 267,3 38 19,0 7,1% 171 325
7 Струга 1 1 170 250,5 26 38,3 15,3% 54 90
8 Велес 1 1 165 249,0 11 16,6 6,7% 122 32
9 Битола 2 40 39,2 2 2,0 5,0% 27 11
10 Охрид 1 99 176,4 2 3,6 2,0% 17 80
11 Кавадарци 11 25,6 1 2,3 9,1% 4 6
12 Гостивар 1 1 82 68,5 7 5,8 8,5% 21 54
13 Гевгелија** 9 26,2 0 0,0 0,0% 4 5
14 Струмица 10 10,6 1 1,1 10,0% 2 7
15 Крива Паланка 11 46,0 0 0,0 0,0% 6 5
16 Радовиш 4 12,3 0 0,0 0,0% 4 0
17 Крушево 5 52,5 1 10,5 20,0% 2 2
18 Кочани 59 123,0 2 4,2 3,4% 31 26
19 Пробиштип 12 78,4 0 0,0 0,0% 2 10
20 Демир Хисар 1 11,9 0 0,0 0,0% 1 0
21 Македонски Брод 3 26,8 0 0,0 0,0% 2 1
22 Пехчево 5 100,1 0 0,0 0,0% 3 2
23 Берово 2 15,4 0 0,0 0,0% 1 1
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 2 4
25 Виница 3 15,4 0 0,0 0,0% 3 0
26 Делчево 1 4,2 1 4,2 100,0% 0 0
27 Кратово 4 41,8 0 0,0 0,0% 2 2
28 Свети Николе 14 68,3 0 0,0 0,0% 2 12
29 Кичево 8 14,0 0 0,0 0,0% 3 5
30 Ресен 2 59 360,8 1 6,1 1,7% 0 58
31 Неготино* 19 81,0 0 0,0 0,0% 11 8
Вкупно 101 5 22 5106 245,8 238 11,5 4,7% 1926 2942
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**2 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Богданци
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 51160 5105 4981 24 46179 5081
1 ИЈЗ – Вирусологија 27947 3128 3225 22 24722 3106
2 ЦЈЗ Скопје 720 143 0 0 720 143
3 Авицена 2646 326 0 0 2646 326
4 Биотек 4220 185 0 0 4220 185
5 Жан Митрев Клиника 7005 427 0 0 7005 427
6 Систина 3397 167 0 0 3397 167
7 МАНУ 4419 646 1756 2 2663 644
8 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
9 Судска медицина 51 2 0 0 51 2

 

Дистрибуција на активни случаи по општини во Скопје

image (6)

 

 

PDF ВЕРЗИЈА