Блиско Источен репираторен синдром – коронавирус (Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-CoV) e вирусна респираторна инфекција  која за првпат е регистрирана во Саудиска Арабија во 2012 година. Кај луѓето, коронавирусите можат да предизвикаат болести кои според сериозноста се движат од настинка до тежок акутен респираторен синдром

PDF БРОШУРА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ

PDF БРОШУРА ЗА НАСЕЛЕНИЕ