Извор:Сител ТВ, 09.02.2017,

прим. д-р Жарко Караџовски, Институт за јавно здравје