Во врска со најавеното студено време и снежни врнежи го известуваме населението за превентивните мерки кои треба да ги превземат за да се спречи и/или минимизира појавата на негативни здравствени ефекти кај изложеното население.

СОВЕТИ ЗА СТУДЕНО ВРЕМЕ-(мак) – PDF

СОВЕТИ ЗА МАТИЧНИ ЛЕКАРИ (мак) – PDF

СОВЕТИ ЗА ПОШИРОКА ЈАВНОСТ (мак) – PDF

СОВЕТИ ЗА РАБОТНИЦИ (мак) – PDF

СОВЕТИ ЗА МАТИЧНИ ЛЕКАРИ (алб)-PDF

СОВЕТИ ЗА ПОШИРОКА ЈАВНОСТ (алб) – PDF

СОВЕТИ ЗА РАБОТНИЦИ (алб) – PDF