Активности и новости

Активности, соопштенија, новости и настани

Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

За ИЈЗРСМ

Репрезентативноста на јавно-здравствениот сегмент во државата преку активностите на Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија и 10-те регионални центри за јавно здравје, сигнификантна е на осмислениот и реализиран квантум на експертски мислења, извидувања и контроли, аналитички иследувања и процена на ризик, во креирање на посебностите од терен како индивидуална слика, сé до нивно збирно анализирање како општа слика.

Наши вредности
 • Квалитет
 • Традиција
 • Ефикасност
 • Партнерство
 • Одговорност
Повеќе за ИЈЗРСМ

Правен идентитет

Историјат

Повеќе

Историјат

Во 1921 година била формирана прва Бактериолошка станица во Скопје

Повеќе

Мисија

Да го унапреди здравјето и благосостојбата на населението

Повеќе

Визија

Здраво население, во здрава и безбедна животна средина

Повеќе

ОДДЕЛИ НА ИНСТИТУТОТ

Основната ДЕЈНОСТ на Институтот за јавно здравје е ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО на населението

Оддел за здравствена статистика и публицистика

Повеќе

Оддел за здравствена промоција и следење на болести

Повеќе

Оддел за испитување и контрола на лекови

Повеќе

Оддел за хемиски и радиолошки испитувања

Повеќе

Оддел за микробиологија

Повеќе

Оддел за здравствена екологија

Повеќе

Оддел за епидемиологија на заразни заболувања

Повеќе

Сектор за административни работи и логистика

Повеќе

00 +

Стручен кадар

00 +

Анализи месечно

00 +

Услуги

00 +

Години постоење

УСЛУГИ НА ИНСТИТУТОТ

Институтот обезбедува услуги на соодветно ниво засновани на висок степен на знаење, компетентност на нашиот научен и стручен персонал и примена на меѓународно акредитирани методи и лаборатории

Лабораторија

Повеќе

Санитарни (здравствено-хигиенски) прегледи

Повеќе

Медицина на труд

Повеќе

Мониторинг и советувалиште за исхрана

Повеќе

Обуки

Повеќе

Барања за тестирања

Повеќе

Често поставувани прашања

ЧПП
image
 • Каде се наоѓа ИЈЗ?

  ИЈЗ е лоциран на ул. 50 Дивизија бр.6, во истиот објект каде што се наоѓа Министерството за здравство, на излезот од Клинички Центар.

 • Дали во ИЈЗ се врши вакцинација за патување во странство?

  ИЈЗ не врши вакцинација. За сите информации во однос на подготовката за патување во странство, како и вакцинација и профилакса, упатете се до ЦЈЗ (Центарот за јавно здравје) Скопје, http://www.cph.mk/mk/uslugi/v.

 • Кога и каде се подигнуваат резултати од тестирања?

  Независно дали тестирањата се вршат во лабораторија за вирусологија, микробиологија, бактериологија или паразитологија, резултатите се праќаат и прикачуваат  на Мој Термин и можат да се видат во реално време, како и на матичниот лекар или клиника кои го бараат испитувањето. Доколку постои некој проблем со упатот или сл, тогаш може да се подигнат на Приемното одделение во ИЈЗ, по 12.30ч. Исто така, пациентот може секогаш да си го подигне резултот од приемното одделение, доколку сака да го поседува во хартиена форма.

 • Кога и каде се вршат санитарни прегледи и што е потребно за тоа?

  Здравствено-хигиенските (санитарните) прегледи се вршат во Одделението за исхрана и здравствено-хигиенски прегледи, кое се наоѓа на приземје, просторија А8, секој ден од 8.30- 10.30ч, како и од 11-13ч.

  За прегледот е потребно да се донесе документ за идентификација, материјал фецес (измет) и притоа се земаат брисеви од нос и грло, а воедно се прави и целофански брис за што ќе биде објаснето при прегледот. Плаќањето се врши во готово при извршување на прегледот или на фактура.

Публикации

Стручни публикаци
Image
Image

УПАТСТВО ЗА ДОКТОРИ ОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

Image
Image

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2022 ГОДИНА

Image
Image

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПРОГРАМА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2023 ГОДИНА

Image
Image

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОД 2019-2022 ГОДИНА