Секоја година, високите температури влијаат на здравјето на многу луѓе, особено постарите лица, новороденчињата, луѓето кои работат на отворено и хронично болните. Топлината може да предизвика исцрпеност и топлотен удар и може да ги влоши постојаните состојби – како што се кардиоваскуларни, респираторни, бубрежни или ментални заболувања. Несаканите влијанија на топлото време врз здравјето во голема мерка се спречуваат преку добра практика на јавно здравје, истовремено следејќи ги советите да се заштитите од корона вирус (COVID-19)

Здравствени препораки за топлото време за време на COVID-19-PDF

flaer