Image
INFORMACION PËR GJENDJEN ME RASTET ME PERTUSIS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2024, DERI MË 29.02.2024

  INFORMACION PËR GJENDJEN ME RASTET ME PERTUSIS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2024, DERI MË 29.02.2024

Image
3 Marsi – DITA BOTËRORE E DËGJIMIT

      Ta ndryshojmë mënyrën se si mendojmë: kujdesi për veshin dhe dëgjimin le të jetë realitet për të gjithë! &...

Image
GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e tetë, deri më 25.02.2024)

 GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024  (java e tetë, deri më 25.02.2024)

Image
Takimi i parë për projektin "METROFOOD-RI Early Fase Implementation" "METROFOOD-RI Faza e hershme e implementimit"

    Më 1 janar të vitit 2024 Infrastruktura hulumtuese METROFOOD-RI zyrtarisht hyri në fazën e hershme të implementimit me fillimin e projektit METROFOOD...

Image
INFORMACION PËR GJENDJEN ME RASTET ME PERTUSIS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2024, DERI MË15.02.2024

Në periudhën 9-15.02.2024, në ISHP të RMV-së janë regjistruar gjithsej 17 raste të reja me pertusis, që të gjitha në Shkup. Numri më i ...

Image
GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e gjashtë, deri më 11.02.2024)

GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024  (java e gjashtë, deri më 11.02.2024)

Image
INFORMACION PËR GJENDJEN ME RASTET ME PERTUSIS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2024, DERI MË 08.02.2024

 INFORMACION PËR GJENDJEN ME RASTET ME PERTUSIS NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2024, DERI MË 08.02.2024 Në vitin 2024, deri me da...