Image
GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e katërt, deri më 28.01.2024)

GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024  (java e katërt, deri më 28.01.2024)

Image
Trafikimi i qenieve njerëzore – dalloni shenjat

 Shmangni mundësinë e të qenit viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore! Çfarë është trafikimi me qenie njerëzore? Trafikimi ...

Image
Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me OBSH-në promovoi mjetin e OBSH-së për vlerësimin e qëndrueshmërisë së laboratorëve

      Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me OBSH-në më 25.01.2024 promovoi mjetin e OBSH-së për vlerësimin e qëndruesh...

Image
GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024(java e 3, deri më 21.01.2024)

  GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024(java e 3, deri më 21.01.2024)

Image
22-28 JANARI – JAVA E PARANDALIMIT TË KANCERIT TË QAFËS SË MITRËS

    ЈАNARI – MUAJI I NGRITJES SË VETËDIJES PËR KANCERIN E QAFËS SË MITRËS ;Eduko, parandalo, bëj skrining”      ...

Image
GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e dytë, deri më 14.01.2024)

 GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024(java e dytë, deri më 14.01.2024)

Image
GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e parë, deri më 07.01.2024)

 GJENDJA ME GRIPIN NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT, SEZONI 2023/2024 (java e parë, deri më 07.01.2024)