Дневно Инфо за прес!
Ден на кој се однесуваат резултатите 30.7.2020
Број на направени тестови во денот Вкупно тестови Позитивни (нови) Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
1 ИЈЗ – Вирусологија 516 65 0 0 516 65 13%
2 ЦЈЗ Скопје 23 4 0 0 23 4 17%
3 Авицена 156 7 0 0 156 7 4%
4 Биотек 116 8 0 0 116 8 7%
5 Жан Митрев Клиника 185 12 0 0 185 12 6%
6 Систина 192 10 0 0 192 10 5%
8 МАНУ 78 15 0 0 78 15 19%
9 Судска медицина 8 0 0 0 8 0 0%
10 ЦЈЗ Битола 68 12 0 0 68 12 18%
11 КИБФС 27 5 0 0 27 5 19%
12 ГАК 8 1 0 0 8 1 13%
13 Лаборатории од странство 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
ВКУПНО ТЕСТОВИ за денот 1377 139 0 0 1377 139 10%
Рб. Дистрибуција по ЦЈЗ/ПЕ 30.7.2020 Умрени (нови) Оздравени (нови) Вкупно Инциденца Умрени (вкупно) Морталитет Леталитет Оздравени (вкупно) Активни случаи (вкупно)
1 Скопје*** 36 5 353 4811 778,9 202 32,7 4,2% 3121 1488
2 Куманово 11 61 1049 735,2 52 36,4 5,0% 751 246
3 Дебар 2 17 195 702,6 6 21,6 3,1% 81 108
4 Штип 11 27 820 1556,8 13 24,7 1,6% 382 425
5 Прилеп 1 5 331 347,3 24 25,2 7,3% 254 53
6 Тетово 14 17 1042 521,6 73 36,5 7,0% 743 226
7 Струга 8 4 449 661,7 44 64,8 9,8% 210 195
8 Велес 4 4 220 332,0 13 19,6 5,9% 189 18
9 Битола 2 137 134,4 3 2,9 2,2% 62 72
10 Охрид 3 272 484,8 7 12,5 2,6% 181 84
11 Кавадарци 5 60 139,4 1 2,3 1,7% 16 43
12 Гостивар 16 14 440 367,4 24 20,0 5,5% 156 260
13 Гевгелија** 22 64,0 0 0,0 0,0% 11 11
14 Струмица 1 4 36 38,0 3 3,2 8,3% 13 20
15 Крива Паланка 24 100,3 0 0,0 0,0% 14 10
16 Радовиш 29 88,9 1 3,1 3,4% 5 23
17 Крушево 1 1 16 167,9 2 21,0 12,5% 5 9
18 Кочани 1 1 2 99 206,4 4 8,3 4,0% 72 23
19 Пробиштип 2 8 52 339,8 0 0,0 0,0% 32 20
20 Демир Хисар 31 370,1 0 0,0 0,0% 4 27
21 Македонски Брод 1 20 178,6 0 0,0 0,0% 4 16
22 Пехчево 6 120,2 0 0,0 0,0% 6 0
23 Берово 5 38,5 1 7,7 20,0% 2 2
24 Валандово 6 50,6 0 0,0 0,0% 6 0
25 Виница 6 14 72,1 0 0,0 0,0% 4 10
26 Делчево**** 5 20,8 1 4,2 20,0% 0 4
27 Кратово 13 135,9 0 0,0 0,0% 6 7
28 Свети Николе 1 5 222 1082,3 0 0,0 0,0% 47 175
29 Кичево 15 7 157 274,7 7 12,2 4,5% 48 102
30 Ресен*** 1 2 146 892,9 4 24,5 2,7% 110 32
31 Неготино* 25 106,5 1 4,3 4,0% 19 5
Вкупно 139 6 534 10754 517,6 486 23,4 4,5% 6554 3714
*10 заболени лица од ПЕ Неготино се жители на Демир Капија
**7 заболени лица од ПЕ Гевгелија се жители на Дојран, 3 од Богданци и еден е странски државјанин
***6 пријавени случаи се странски државјани моментално хоспитализирани во Скопје и 1 во КБ Битола кој престојувал во Ресен
****4 случаи се од Македонска Каменица
Вкупно направени тестови во РСМ
Кумулативен број на тестови Вкупно тестови Вкупно позитивни Тестови скрининг Позитивни скрининг Тестови рутина Позитивни рутина
Сите лаборатории 102317 10754 4982 24 97335 10730
1 ИЈЗ – Вирусологија 50185 5985 3226 22 46959 5963
2 ЦЈЗ Скопје 1297 180 0 0 1297 180
3 Авицена 7138 861 0 0 7138 861
4 Биотек 8320 469 0 0 8320 469
5 Жан Митрев Клиника 13973 1053 0 0 13973 1053
6 Систина 9056 514 0 0 9056 514
7 Лаор 124 25 0 0 124 25
8 МАНУ 8930 1302 1756 2 7174 1300
9 Ветеринарен Факултет 755 81 0 0 755 81
10 Судска медицина 304 7 0 0 304 7
11 ЦЈЗ Битола 1495 223 0 0 1495 223
12 КИБФС 455 37 0 0 455 37
13 ГАК 279 11 0 0 279 11
14 Лаборатории од странство 6 6 0 0 6 6