Актуелности

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (8-ма недела, до 25.02.2024)

 СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (8-ма недела, до 25.02.2024)

Image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА ОД ГОЛЕМА КАШЛИЦА ВО Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2024 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 22.02.2024

  Неделни податоци   Во периодот од 16-22.02.2024 година пријавени се 28 нови случаи на голема кашлица. Најголем дел од случаите се пријавени во рамките на епидемијата во Скопје...

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (7-ма недела, до 18.02.2024

 СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (7-ма недела, до 18.02.2024)

Image
Прв состанок за проектот “METROFOOD-RI Early Phase Implementation” “METROFOOD-RI Рана имплементирачка фаза”

    На 1ви Јануари 2024 година Истражувачката инфраструктура METROFOOD-RI, официјално влезе во рана имплементирачка фаза со започнување на проектот METROFOOD EPI. Состанокот се ...

Image
Месечен билтен за движењето на заразните заболувања за јануари 2024 година

  Месечен билтен за движењето на заразните заболувања за јануари 2024 година

Image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА ОД ГОЛЕМА КАШЛИЦА ВО Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2024 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 15.02.2024

Во периодот од 9-15.02.2024 година пријавени се 17 нови случаи на голема кашлица. Сите пријавени случаи се од Скопје, а најголем број на случаи се од возрасната група од 10-19 години (n=8). ...

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (6 недела, до 11.2.2024

 СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (6 недела, до 11.2.2024