Актуелности

Image
Институт за јавно здравје годинава почна со мерење на радон во вода

Досега лабораториите вршеа мерења на радон во почва. Присуството на радон во животната средина е едно од основните опасности од природно јонизирачко зрачење по здравјето на луѓето. Радон &...

Image
Обука за безбедно управување со медицински отпад

На ден 26.10.2023 година, од страна на проф. д-р Михаил Кочубовски Раководител на Одделот за здравствена екологија при Институтот за јавно здравје на РСМ и сертифициран тренер за обука за бе...

Image
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП ВО СЕЗОНА 2023/24 ГОДИНА

На 25.10.2023 во Република Северна Македонија започна вакцинацијата против сезонски грип. Вакцинацијата се спроведува во 10-те Центри за јавно здравје и 21 Подрачна единица. Во Скопје, допо...

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (42 недела, до 22.10.2023)

 СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (42 недела, до 22.10.2023)

Image
20 Октомври – Светски ден на oстеопорoза “Изгради подобри коски”

Во светот, секоја трета жена и секој петти маж на возраст од 50 години и повеќе доживуваат остеопоротична фрактура.  Остеопорозата предизвикува коските да станат слаби и кревки, та...

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (41 недела, до 15.10.2023)

 СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (41 недела, до 15.10.2023)

Image
17 октомври – Меѓународен ден за искоренување на сиромаштијата

Генералниот секретар по повод Меѓународниот ден на сиромаштијата порача: „Во нашиот свет на изобилство, сиромаштијата не треба да има дом; Сепак, додека го одбележуваме Меѓународниот...