Актуелности

Image
Месечен билтен за движењето на заразните заболувања за јануари 2024 година

  Месечен билтен за движењето на заразните заболувања за јануари 2024 година

Image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА ОД ГОЛЕМА КАШЛИЦА ВО Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2024 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 15.02.2024

Во периодот од 9-15.02.2024 година пријавени се 17 нови случаи на голема кашлица. Сите пријавени случаи се од Скопје, а најголем број на случаи се од возрасната група од 10-19 години (n=8). ...

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (6 недела, до 11.2.2024

 СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (6 недела, до 11.2.2024

Image
ИНФОРМАЦИЈА ЗА СОСТОЈБА СО ЗАБОЛЕНИ ЛИЦА ОД ГОЛЕМА КАШЛИЦА ВО Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2024 ГОДИНА, ЗАКЛУЧНО СО 08.02.2024

 Во 2024 година, заклучно со 08.02.2024, во ИЈЗ на РСМ се регистрирани вкупно 22 случаи на голема кашлица,  со инциденца од 1,1/100 000 жители. Тоа претставува повеќе од двојно зго...

Image
ФЕВРУАРИ – МЕСЕЦ НА ДЕТСКОТО ОРАЛНО ЗДРАВЈЕ

  Растење, времетраење и како и кога да се отстранат млечните заби Децата обично имаат 20 млечни заби. Нивната појава е привремена и претходи на растот на трајните заби. Млечните заби...

Image
ГОЛЕМА КАШЛИЦА (ПЕРТУСИС)

ГОЛЕМА КАШЛИЦА (ПЕРТУСИС) Голема кашлица (пертусис) е акутно, заразно респираторно заболување кое се карактеризира со напади на кашлица, а го предизвикува бактеријата Bordetella pertussis. ...

Image
СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (5-та недела, до 04.02.2024)

 СОСТОЈБА СО ГРИП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СЕЗОНА 2023/2024 (5-та недела, до 04.02.2024)